Wat eten Angel, Luna & Keesje?
Wat eten Lou, Stip en Romke?
Wat eten Jet, Bullet, Djessey, Chicka & Coco?
Wat eten Hugo, Floris, Billie & Gust?