Het verhaal van Skip: Veel allergieën & nierfalen, hoe verder?